Берилген өлчөмдө баракчанын терезеси өтө чоң болгондуктан, жөнөкөйлөтүлгөн нускасы көрсөтүлөт

Сиздин браузер CSS 3D колдобойт

Интерактивдүү электрондук окуу комплекси

ИНФОРМАТИКА
БАШКЫ МЕНЮБишкек ш. 2014-жыл

Кошумча

Басылыш жөнүндө
Басылыш жөнүндө кыскача мүнөздөмө
Пайдалануучунун колдонмосу
Басылышты колдонууга жардам
Кошумча маалыматтар
Видео-сабактар, презентацялар, электрондук китептер
Оюндар
Интеллектуалдык оюндар

Негизги

Бөлүм 1.
Персоналдык компьютердин жабдылышы
Бөлүм 2.
Microsoft Office 2007
Бөлүм 3.
Интернет тармактарында иштөөнүн негиздери
Бөлүм 4.
HTML жана CSSти окуп үйрөнүү